PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ Xưasauromnho
05-04-2005, 05:16 AM
Những con đường hoa sữa
Giờ đã là ngày xưa
Những vần thơ dang dở
Trong ki ưc khep hờ
Mùa khai trường năm ấy
Ríu rít mọi miền quê
Đang ngày vui gặp gỡ
Đâu nghĩ ngày biệt li