PDA

Xem đầy đủ chức năng : thơ của ai đây??????cat_bui
13-09-2005, 05:13 AM
<?????>
mai đây mỗi đây mỗi đứa một phương trời
bạn có khi nào nhớ đến tôi
rừng sâu nước thẳm thương bạn quá
buồn vì hai đứa cách hai nơi

mình thương mùa hạ con ve nhỏ
gọi bạn phương xa hút nẻo về
một chiều phượng nở bừng trước ngõ
chạnh lòng mình nhớ bạn mình ghê

nếu gió về xin cho tôi nhắn gửi
một lời thôi xin hãy nhắn dùm tôi
rằng không biết người còn giữ lại
cánh phượng hồng tôi tặng lúc chia phôi