PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đó ko phải là anh!!!girlmafia
13-09-2005, 01:55 AM
Do' ko pha?i la` anh
Rồi mai này anh phải chia ly
Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
Trước mắt anh em dịu dàng là vậy
Để đem về nước mắt ước nhòa mi
Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào trăm tim khác
Như một vật anh vô tình đánh mất
Trong cuộc đời ko thiếu sự lỡ tay
Và mai này rồi mai này đây
Sẽ có người nâng em khi ngã
........ dìu em từng bước
Vào con đường và sức mạnh TY
Dù người đó cực khổ đến bao nhiu
Dù có chiều có nâng em khi ngã
Dù người đó mai này làm tất cả
Em vẫn chẵng quên rằng
. . . Đó ko phải là anh...
.........
.............
............

Akite_for_you
13-09-2005, 07:21 AM
cái nì hình như bạn post hổng có chính xác ! Akite post lại nghen!

Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô bé nhỏ thương anh nhiều biết mâý
Trưóc mắt anh em kiêu kì là vậy
Để đêm về nước mắt ườt bờ mi

Rồi mai này khi đã chia ly
Tên của em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
Như một vật dư thừa anh vô tình đánh mất
(Trong cuộc đời ko thiếu sự lỡ tay)

Rồi mai này... Ừ, có thể mai này đây
Sẽ có người nâng cho em từng bước
Dạy cho em biết đặt niềm tin phía trước
Vào con đường và sức mạnh TY

Dù người đó mạnh mẽ đến bao nhiu
Dù biết nhịn, biết chiều, biết nâng em khi ngã
Dù người đó sau này làm tất cả
Em vẫn chẵng quên rằng
. . . Đó ko phải là anh...

aladinvacaydenpin
15-09-2005, 04:17 AM
đồ ăn cắp
Rồi mai này anh phải chia ly
Cô gái nhỏ yêu anh nhiều biết mấy
Trước mắt anh em dịu dàng là vậy
Để đem về nước mắt ước nhòa mi
Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào trăm tim khác
Như một vật anh vô tình đánh mất
Trong cuộc đời ko thiếu sự lỡ tay
Và mai này rồi mai này đây
Sẽ có người nâng em khi ngã
........ dìu em từng bước
Vào con đường và sức mạnh TY
Dù người đó cực khổ đến bao nhiu
Dù có chiều có nâng em khi ngã
Dù người đó mai này làm tất cả
Em vẫn chẵng quên rằng
. . . Đó ko phải là anh...