PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mjnh ơjMình ơj
06-01-2011, 04:00 AM
Mình ơj xjn chào cả nha.
Cứ gọj.là mjh ơj
nguyen wan.hn2
sn.90
mjh ơj rat vuj khj đc làm wen vs mọj nguoj!

+~vìsao~+
06-01-2011, 05:18 AM
Mình ơj xjn chào cả nha.
Cứ gọj.là mjh ơj
nguyen wan.hn2
sn.90
mjh ơj rat vuj khj đc làm wen vs mọj nguoj!

ẹc,tên gì mà kỳ zậy ta,xin kái tem nha mình ơi,hjhj,làm wen bạn mình ơi kái nha,bạn ở đâu của hn2.

Nautilus
06-01-2011, 05:37 AM
hi mjh ơj làm quen nhá, bạn sn năm 90 ah? Vậy mjh phải gọi là anh/chị rồi ( sr tại tên bạn ko bít trai or gái)

Bi thông minh
06-01-2011, 06:06 AM
Mình ơi :D, làm wen nào :)

Tuấn chessking
06-01-2011, 06:20 AM
oh ! chào bạn mình ơi (kiu vậy nha) :D
năm 90 là = tủi mình òi ! làm wen nha :battay:

Mình ơj
06-01-2011, 07:32 AM
Chjp.làm wen bạn.mjh lá phụ nam.
Tuấn.90 ha?làm wen nha!

Ngocthjeugja
06-01-2011, 07:38 AM
Bạn này có caj tên ngộ wa ta?làm wen nha mjh ơj!