PDA

Xem đầy đủ chức năng : Aj mun lam wen thj moj zo nhaDungKim
01-01-2011, 04:40 AM
Pun vj ko co pan.chan vj ko co tjen.phjen vj chua co nguoj yeu.kjeu vj thuc ra chang co j lam mjnh ...het tho ruj!

DungKim
01-01-2011, 04:43 AM
Mjnh la mjnh.mjnh van la mjnh .va ket luan mjnh la con cua vo cua bo mjnh.!

jinwon
01-01-2011, 05:46 AM
oh vậy thì cho mình làm quen bạn nha
nghe bạn giới thiệu tự nhiên mình thấy có gì đó mà mình không gọi tên ra được hjhjhj
dù sao thì vẫn làm bạn nha

Nhohoalan
01-01-2011, 09:31 AM
Mình có thể làm quen không?

Kún_ngốc
01-01-2011, 09:45 AM
Haha,nhóc kủa c kún jớj thiệu đk đấy.
Hj,2 b cho kún làm wen nká.e kún ít lướt net lém.thôg kảm cho nhóc ý nhá