PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hei... siu nhơn My.D sứt hịn... hú hú :">My.D
29-12-2010, 03:16 AM
My là mem mới xin đc. làm qen w các pác náz...
Mới vào nên k pík các pác chỉ pảo w nhé ...
Thế nhé các pác chém nhẹ nhẹ tay cho e thôu.... :">
E quý các pác :* .... êu lắm ếk

jinwon
29-12-2010, 05:14 AM
:cr: oh hô
sướng điên đảo.
Chào bạn (gọi thế cho gần gũi hjhj )
Mình làm quen nha hjhj cứ liên lạc với mình nha bạn siu nhơn :icon_cung: n:bighug:
cho mình hỏi tên bạn chắc là My hử?????

siu.nhân.bay.vèo
29-12-2010, 06:17 AM
--siu nhân gì đỏ đen vàg trắg gì đây?
hìh như siu nhân này chỉ làm quen qua đt thui nhỉ--..

hư vô
29-12-2010, 06:35 AM
Tình hình là anh em nhá máy chơi đi

.:oo0wjndy0oo:.
29-12-2010, 06:47 AM
làm quen bé my nhá
yến kia
mi định chơi trò khủng bố đấy hả

giangcoi
29-12-2010, 07:03 AM
hi bạn, làm quen
mách nhỏ bạn cẩn thận yến á, hắn hâm á, hehe.
xách dép chạy....

Tuyệt
29-12-2010, 09:34 AM
Chào pạn , làm quen nào

¶³QH_candy
29-12-2010, 10:25 AM
làm quen làm quen !!!!!!!!!!!!!!!

San nhõng nhẽo
29-12-2010, 12:07 PM
làm quen bạn My nè :)

*mưa ngâu*
29-12-2010, 09:23 PM
Làm wen làm wen . . . . . . . !

Kún_ngốc
29-12-2010, 09:44 PM
Làm wen nhé,hjhj,nt thj̀ kũg đk thuj nhưg nt khác mạg xót monye lắm pạn ak.hjhj kún vô sản mà.nt pằg sjm vjettel thj kún sẵn lòg ngay

DiệpPhong
29-12-2010, 10:30 PM
Yến làm người ai lại làm thế
Nếu mà nháy thì nhằm 0 h mà nháy nhá :D
Làm quên nhá :)

Kún_ngốc
29-12-2010, 10:34 PM
A phong đểu,cạy ma kũ pắt nạt ma mới

My.D
10-01-2011, 03:08 AM
jin : ời tên My kòn hay gọi là my dâm :))
siu nhơn pay vèo : siu nhơn gao ếk... đâu nhất thiết pãi làm qen qa đt... my chỉ ghi như rớ ai thích thì lưu vô thôu... kó chi đâu :|
hư vô : ai lại chơi nháy máy nhờ... xấu lắm xấu kinh khủng :))
windy : e k pík là anh hay chị nhưng kứ chào chị dy ik... nghe tên júng gơ ;;)
giangcoi : h2i làm qen :x
tuyết : làm qen ếk :x
candy : làm qen :x
san : làm qen nhé :x
mưa ngâu : làm qen :x
cún : thích nt thì nhắn thôu kó ai ép đâu nờk... ;;)
diệp phong : h2i nàm qen :x

nhoxpapy
10-01-2011, 03:14 AM
chài làm wen pe' nhé hjhj

My.D
10-01-2011, 03:15 AM
papy : ời làm qen nhé :x ... my k pãi là pé ...papy pãi kiu my = chị =))

Nautilus
10-01-2011, 05:05 AM
cho em làm wen vs ss My dâm
ss bao nhiêu tuổi vậy zị

My.D
19-01-2011, 03:10 AM
cho em làm wen vs ss My dâm
ss bao nhiêu tuổi vậy zị

chị my dâm năm nì vừa trồn mừi pốn :smioh:

ng0ctan
19-01-2011, 04:22 AM
Cho làm quen nha mọi người !!!

Dương Cô Đơn
21-01-2011, 05:51 AM
anh chị nèo cho em lwen đi hihi