PDA

Xem đầy đủ chức năng : .......???tôi là ai???.................XươngRồngThủyTinh
16-12-2010, 12:39 AM
Tôi là ai giữa dòng đời xuôi ngược?
Tự vấn mình tôi tìm mãi trong hư vô
Chợt tỉnh giấc bàng hoàng cơn ác mộng
Mộng chẳng lành giấc mộng cũng tiêu tan

Tôi là tôi chứ tôi còn là ai nữa
Sống giản dị từ những điều giản đơn
Tính toán hơn thua chẳng màng chi hết
Đau đầu nhức óc bởi tính toán mưu mô

Tôi là tôi chứ không là một ai khác
Chân thật, bao dung bước vào đời
Hiền hòa, đôn hậu là tôi đó
Bản sắc dân tộc con người Việt Nam

Tôi chính là tôi là chính mình
Hạnh phúc nào bằng là chính tôi
Hãy tập cách cho đi điều gì đó !
Đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ.