PDA

Xem đầy đủ chức năng : xin chao! xin chao! noel sap den oy c.ta lam rj nhj?.nao cug vui cug noelBiwind_say_goodbye
13-12-2010, 06:36 AM
......t gjoi thieu chut nha.t co biet dah Biwind.dag la sv 1truog CD.rat zui khi lm quen vs tat ca? cac pan.tks.sdt 01659968921

San nhõng nhẽo
13-12-2010, 06:39 AM
bắt tay làm quen nè :D

mưa ánh trăng
13-12-2010, 06:39 AM
Èo ơi, dấu đâu mất hết rồi nè? Hic,
Làm quen bạn này :battay:

gà đồi
17-12-2010, 03:21 AM
......t gjoi thieu chut nha.t co biet dah Biwind.dag la sv 1truog CD.rat zui khi lm quen vs tat ca? cac pan.tks.sdt 01659968921

biwind; gà đồi muốn làm quen sdt 0979347218

hoangtuhva
17-12-2010, 03:36 AM
Rất vui khi dk làm wen

¶³QH_candy
17-12-2010, 05:50 AM
làm quen làm quen nào !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!