PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xí lắmnhingox
18-11-2010, 05:38 AM
Theo yêu cầu của các bạn nên giờ mình đưa hình mình lên cho các bạn cùng ngắm , mình k xinh gái đâu nhé , mong mọi người thông cảm.:timvo::timvo:
:so_funny: nhìn ck mình đẹp zai thế mà mình xí gái thế này thì mọi người sẽ cười mất:dien:

http://a367.yahoofs.com/lifestory/IRtqv2iTHhBinC6Wfgw82g0gAY765g--_1/blog/20100809080236627.jpg?lb_____DahKj2vXH
http://a367.yahoofs.com/lifestory/IRtqv2iTHhBinC6Wfgw82g0gAY765g--_1/blog/20100809080245207.jpg?lb_____DfAW9Y0O.
http://a367.yahoofs.com/lifestory/IRtqv2iTHhBinC6Wfgw82g0gAY765g--_1/blog/20100810083539161.jpg?lb_____DzoKfilki
http://a367.yahoofs.com/lifestory/IRtqv2iTHhBinC6Wfgw82g0gAY765g--_1/blog/20100810083549506.jpg?lb_____DID7Xyepz
http://a367.yahoofs.com/lifestory/IRtqv2iTHhBinC6Wfgw82g0gAY765g--_1/blog/20100810083558969.jpg?lb_____DdKQZfb0K
http://a367.yahoofs.com/lifestory/IRtqv2iTHhBinC6Wfgw82g0gAY765g--_1/blog/20100809074808561.jpg?lb_____D7tlF2B1P
http://a367.yahoofs.com/lifestory/IRtqv2iTHhBinC6Wfgw82g0gAY765g--_1/blog/20100809080228112.jpg?lb_____DGbw1lmn5
http://a367.yahoofs.com/lifestory/IRtqv2iTHhBinC6Wfgw82g0gAY765g--_1/blog/20100809074842472.jpg?lb_____DAtw9ELRghttp://a367.yahoofs.com/lifestory/IRtqv2iTHhBinC6Wfgw82g0gAY765g--_1/blog/20100809074833922.jpg?lb_____DT0CLpLE6

pun.rapper
18-11-2010, 06:41 PM
có mổi một hỳnh mấy cái link kia click zo củng có được đâu..........đúng là ko xinh