PDA

Xem đầy đủ chức năng : ma mới. tha hồ mà chém, bmt_bro. không sem tiếc ráng chiu. hihisieunhanxinh
16-11-2010, 04:07 AM
định post ảnh bên này nhưng sợ BQT khiên trách nên thôi . qua kia post

pebunthichankeo
16-11-2010, 05:20 AM
vậy là sao?

không hiểu mô tê gì cả
:confuse:
:wind:
:alone: