PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mem TBO qua giao lưu.:Dnhoksyk
14-11-2010, 06:56 AM
Xin chào các mem HHT.:D
Mình là nhoksyk.:)
Mình đang hoạt động bên 4rum tanbinh.info
Vô tình vào 4rum HHT này và mún làm quen với tất cả các mem bên HHT.:)
nick chat của mình ( có gì add nói chiện :)): [email protected]
Chúc cả nhà HHT 1 ngày zui zẻ.:)
Nếu các bạn muốn có thêm nhìu bạn bè hãy tham gia cùng mình trong 4rum
tanbinh.info nhé:)

Mi Yuu - Duyên
14-11-2010, 09:40 AM
Hok coá aj mần wen vs bạn tề , bùn dzị
Duyên bóc tem choa nhé :laugh:
Ừkm nè , Mần wen nà....
H2t zz nhá

¶³QH_candy
17-11-2010, 08:04 AM
làm quen.................

San nhõng nhẽo
18-11-2010, 01:58 AM
bắt tay làm quen bạn mới nè