PDA

Xem đầy đủ chức năng : thành viên mới xin dc ra mắt mọi ngườinhoxngocxit124
03-11-2010, 05:03 AM
xin chào tui là thành viên mới của diễn đàn hiện chưa rành lắm nếu có ji sai sót xin mọi người bỏ qua cho nha:bighug:. tui xin cảm ơn và hiện tại tui cũng dang cô đơn ếu ai có nhã ý làm wen xin add nick chat của mình nha :blinking:mm_iuiu124. thank you very much!!

~Invisible~
03-11-2010, 05:08 AM
tem
hí lu, weo kum 2 h2t :smile1:

lanh
03-11-2010, 08:22 AM
Làm qen,làm quen
buổi tối vui vẻ nha

Bi thông minh
03-11-2010, 08:31 AM
Làm quen ấy nhá :welcome:

Tấn ngọc
03-11-2010, 09:11 AM
Làm wen làm wen . . . . . . . !