PDA

Xem đầy đủ chức năng : Móm xọm naz. kakakabemomdn92
22-10-2010, 06:29 AM
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/DSC00783.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/DSC00779.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/DSC00778.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/DSC00774.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/DSC00771.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/DSC00767.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/DSC00764.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/DSC00753.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/DSC00745.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/drj.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/b.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/33841_107284902667713_100001586105684_57010_136174 2_n.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/P18-10-10_15-47.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/P18-10-10_15-462.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/IMG_0403.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/IMG_0401.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/DSC00513.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/trangkhung.jpg
http://i1228.photobucket.com/albums/ee445/bemomdn92/P11-07-10_22-531.jpg

(*-*)love(*-*)
22-10-2010, 07:07 AM
Mắt to tròn xinh ơi là xinh :hug:

Grasshopper
22-10-2010, 07:22 AM
có cái ảnh chị giơ 2 cái ngón j` thế kìa :-ss