PDA

Xem đầy đủ chức năng : là thi sĩ nghĩa là ru với gió........Chiptyty
11-09-2005, 01:22 AM
Là thi sĩ nghĩa là ru với gió
Mơ theo trăng và vơ vẩn cùng mây
Để linh hồn ràng buộc bởi muôn giây
Hay chia sẻ cùng trăm tình yêu mến