PDA

Xem đầy đủ chức năng : Định luật ( tác giả ? )Chiptyty
11-09-2005, 12:57 AM
Chỉ khẽ khàng thôi một cái nắm tay
Đến bây giờ vẫn làm đau nhau đấy
Kỷ niệm lững lờ như dòng sông không chảy
Tuổi thơ ơi giờ ở ngọn nước nào

Chỉ buâng quơ thôi một ánh mắt chào
Đến bây giờ chưa phai từ đồng vọng
Hạ chờ tháng ba quắt quay màu phượng
Bỏ lửa tay nhau từ thủa thiếu thời

Chỉ khẽ khàng thôi chỉ buâng quơ thôi
Phượng phải đỏ như bao mùa phải đỏ
Như công thức mỗi mùa như bài tập dài cau có
Ta đi tìm bao định luật.......... đã bốc hơi