PDA

Xem đầy đủ chức năng : tay chay googlevnsnca
28-09-2010, 10:22 AM
minh tien: /27 Hôm nay trên Google Earth, toàn bộ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn được ghi chú là của Trung Quốc bằng tiếng Anh và tiếng Trung. Không thấy ghi chú nào có sự hiện diện của Việt Nam ở đó cả. Đây là một âm mưu thâm độc của bọn bành trướng. Nhà cung cấp Google vô tình hoặc cố ý ghi chú như vậy? Hãy loan tin tạo áp lực buộc Google phải gỡ bỏ các ghi chú này nếu không chúng ta phải cùng nhau tẩy chay các dịch vụ của nhà cung cấp này. Vì tổ quốc các bạn hãy loan tin! ==> Gửi all list nếu bạn là người Việt Nam

minh tien: tay chay google

tay chay moi thu cua google anh em oi
:cuane::cuane::cuane::cuane::cuane::cuane::cuane:: cuane::cuane::cuane::cuane::cuane::cuane::cuane::c uane::cuane::cuane::cuane::cuane::cuane::cuane::cu ane::cuane: