PDA

Xem đầy đủ chức năng : ZOzo mà chém đê...........kekekeketysin
31-08-2010, 07:36 AM
tysin come back :P

http://i257.photobucket.com/albums/hh229/babydjvt/jkhhk-1.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh229/babydjvt/yo.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh229/babydjvt/vjkhjlyil.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh229/babydjvt/ryjyukyk-1.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh229/babydjvt/jhlkhjl.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh229/babydjvt/mimimi.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh229/babydjvt/yioi.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh229/babydjvt/ou.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh229/babydjvt/11-04-10_1508.jpg

http://i257.photobucket.com/albums/hh229/babydjvt/Image0403-1.jpg


The End

.:oo0wjndy0oo:.
31-08-2010, 08:04 AM
xé cái tem làm quen nha
trông mem này kute nhỉ
chắc là ít tuổi hơn mình roài

¶< ¶-¶ ¶
31-08-2010, 08:06 AM
Hihi, không ý kiến (nhưng hình đẹp lắm), mưốn làm wen và hỏi cái nì: cái xe màu vàng ở tấm số 4 là xe gì, bao nhiêu money :so_funny: [ mình thik màu vàng mà :D ]

.:oo0wjndy0oo:.
31-08-2010, 08:23 AM
khỉ ui
thích xe vậy nhưng đã đủ tuổi đi xe chưa đóa

*nhok*
31-08-2010, 08:34 AM
bạn nay cute wa.chắc là nhỏ tưổi hơm mình làm nha

*vô_tình*
31-08-2010, 02:55 PM
ủa... sn 82 mờ nhòm như 92 á... bó tay ông anh này!!
hehe... tóc lẹp wó :D

tysin
01-09-2010, 12:48 AM
Hihi, không ý kiến (nhưng hình đẹp lắm), mưốn làm wen và hỏi cái nì: cái xe màu vàng ở tấm số 4 là xe gì, bao nhiêu money :so_funny: [ mình thik màu vàng mà :D ]
^^! do la chiec bella 40chai ak`......

bạn nay cute wa.chắc là nhỏ tưổi hơm mình làm nha
hihihi minh moi 93 ak` ^^

ủa... sn 82 mờ nhòm như 92 á... bó tay ông anh này!!
hehe... tóc lẹp wó :D

enkey moi co 93 ak` :P

tk..................