PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hôn Nhầmboythuduc
10-09-2005, 12:03 AM
Hôn Nhầm !
Đ êm qua anh ngủ giữa rừng
Mà anh cứ ngỡ ngủ giường nhà em
Bồi hồi tay với hôn em
Hôn em một cái hoá ra hôn nhầm
Sáng ra mấy bạn cười ầm
Thằng này nhớ vợ "hôn nhầm cả tao"
:jerry: (thân tặng những thành viên của tôi)