PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gửi đến anh !!!!!!!!congacon_online1601
09-09-2005, 11:41 PM
Có khi nào cá lội ngược dòng
Có khi nào nước chẳng xuôi ra biển cả
Có khi nào anh đi ngược với con tim mách bảo
Không yêu em nhưng lại bảo rằng yêu ?????????