PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh hùng viết bâyicecool
09-09-2005, 01:51 AM
:madsung: Oán hận ngàn năm
Lấy măm xăm mình
Ghi lên tám chữ
Hận hết dàn bà
Trừ má tui ra
HA HA HA HA