PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mua bán điện thoại - Mời vào Trung Tâm Thương Mạitrungnhut
14-07-2010, 07:01 PM
Nghiêm cấm mua bán, trao đổi điện thoại tại các chuyên mục con ở đây. Diễn đàn đã có Trung Tâm Thương Mại (http://www.hoahoctro.com/4rum/forumdisplay.php?f=136) dành cho các thương nhân, đề nghị các bạn đăng bài đúng nơi để tránh bị kỷ luật từ BBT diễn đàn.


BBT HHT