PDA

Xem đầy đủ chức năng : HoÀi NiỆm651
08-09-2005, 01:38 AM
HOÀI NIỆM I


bốn năm về trước em còn nhỏ
tôi cũng ngây ngô chẵng biết gì
tan trường hai đứa về chung ngả
bửa thì anh đón bửa em đưa

đường quê tỉnh lặng thưa người ỡ
nằm giữa rừng tràm rất nên thơ
đi xa anh nhớ hương tràm cũ
và nhớ cã em thời đón đưa

tìm đâu em của những ngày xưa
tìm đâu đường cũ dưới tán dừa
lâu rồi 2 đứa chẳng về thăm
tràm xưa còn đó chẵng người chăm


thân gầy hoa muộn giãi nắng mưa
lệ tràn anh nhớ dáng tràm xưa
sao em xa quá người em nhỏ
còn lối nhỏ nào em cho anh


chiều nay đường cũ chĩ mình anh
em xa rồi tràm xanh tàn lụi
trên thân dừa trơ trụi trái hoa
đường chiều anh bước thêm xa tít....


thầm gọi tên em , bằng bờ mi dẫm nước
bằng vết thương lòng em đã trao
tìm đâu em cũa những ngọt ngào
ngày xưa 2 đứa dạt dào dấu yêu

hoang tàn đường cũ những chiều
chĩ mình anh với bao điều suy tư
đau sao tình cũ đã thành hư
nhớ nhiều cũng chĩ là từ phụ nhau

thời gian ơi xin hãy trôi mau
để tôi quên nổi đau tình buồn
2/10/04 quỳnh tuấn sáng tác