PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chao các bạnBoy chanh
30-06-2010, 01:52 AM
Tráj tjm em là một mê kung.dấu bên trong bao nguy hjểm trùng trùng.từ khj a lạc vào trong đó.đờj a xem như đã tận cùng.dẫu vẫn bjết tráj tjm e nhjều ngõ.a vẫn cứ đánh ljều bước vào yêu.tự do của a nay đã mất.kũng chỉ vì mang nhóm máu liều

nhocluoi_93
30-06-2010, 03:30 AM
hem hiểu gì hết!
nhưng vẫn pắt tay làm quen!
chúc vui vẻ!

Khoaj tây
30-06-2010, 05:41 AM
Khoaj tây làm wen vớj bạn nỳ!

*mưa ngâu*
30-06-2010, 05:50 AM
Boy chanh:làm wen nha..!

pE_l0c_cHoC
30-06-2010, 05:51 AM
Nói nhảm cái rì thế huk?!!! :haha:
Dù sao cũng làm wen, mặc dù có nói nhảm :haha: