PDA

Xem đầy đủ chức năng : 2 pic onlybc.vn3se
23-06-2010, 01:35 AM
http://i174.photobucket.com/albums/w84/h3llb0y1/Picture008-1-1.jpg

http://i174.photobucket.com/albums/w84/h3llb0y1/Picture007-2-2.jpg

Bụi Đời Quốc Tế
23-06-2010, 01:37 AM
thua bóng à :so_funny:

Mi Yuu - Duyên
23-06-2010, 02:02 AM
:wet: dzô xem x0ng yk ra......:jump::jump::jump: