PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm wenna min
20-06-2010, 07:09 PM
ai mún làm wen với...tui...em

Sain
20-06-2010, 07:17 PM
hình đâu??

chắc chắn avatar k phải là hình rùi :)

ChupaChys
20-06-2010, 07:29 PM
nhầm chổ rùi hử bạn

†……¶—¶eo_ng0k_dn……†
21-06-2010, 12:00 AM
tình hình là bàn ấy đã đi lộn chuồng :hot:
ps: wa box chào đón thành viên mới bạn ơi

*:Ngây_Thơ:*
21-06-2010, 12:17 AM
oái bạn phải vào box " chào đón thành viên mới " cơ.. nếu ko có hình :D

pé.Nhi
21-06-2010, 12:58 AM
lộn box hay ji ròi bạn ơi