PDA

Xem đầy đủ chức năng : lần đầu post mong mọi ng cho ý kiếnlionkingyb
19-06-2010, 08:57 PM
http://i92.photobucket.com/albums/l19/vua_su_tu/060520101499.jpg

khinaocoem
19-06-2010, 09:48 PM
nhìn cũng bảnh lám:D, làm thim vài po^ lẹp lẹp nữa đi bạn:D