PDA

Xem đầy đủ chức năng : cốc cốc cốc...có ai không?boykute_hn
19-06-2010, 06:32 AM
giải hộ minh câu này nhé:đố ban khi gặp đỏ thì tiến còn găp xanh thi dừng lại đó là hành động gì?

lastday
19-06-2010, 06:36 AM
Chậc chậc...

Có người nhiễm đó vui nhiều quá nên giờ đi đâu cũng đố

~*ẢO ẢNH*~
19-06-2010, 06:37 AM
bạn phải đưa vào mục đố vui chứ. tuy nhiên mình trả lời nè : Đó là khi bạn ăn dưa hấu. Nếu thấy còn đỏ thì tiếp tục ăn tiếp thấy xanh phải dừng lại ngay kẻo gặm phải vỏ đó.