PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm wen nhababy_iuanh
11-06-2010, 05:48 AM
lâu oy mới trowd laijh diễn đàn mong mọi ng chiếu cố nha
tớ tên hằng 17t
njk chat: nhocsok_love_nhocngok
so dt cũa tớ nak`.01636645538

hư vô
11-06-2010, 06:10 AM
Tem . Làm wen em nha . Tên hằng à tên hay đó

lLovel
11-06-2010, 07:11 AM
:)) `tên hằng ak. hay đấy. gọi là hằng nga nhé ^^

nhocluoi_93
11-06-2010, 08:59 AM
oh!cùng tên vs mềnh nhưng kém tuổi mềnh!
chúc bạn vui vẻ nha!!!

.nhoh2t.
11-06-2010, 09:25 AM
làm we nhé......... chúc bạn vui vẻ !

be_min_kute171
11-06-2010, 09:38 AM
min làm quen vs chị.................hì hì