PDA

Xem đầy đủ chức năng : Danh sách đặt áo chính thứckem dâu mút
07-06-2010, 03:20 AM
Quy định về danh sách chính thức:

Là thành viên đã đăng ký tại site đặt áo và đã đóng tiềnhttp://www.hoahoctro.com/4rum/images/icons/icon1.gif Danh sách:
http://cA1.upanh.com/9.417.13646476.CGT0/ao.jpg

kem dâu mút
15-06-2010, 05:51 AM
Mọi người lưu ý là chỉ còn 5 ngày nữa là Kem sẽ kết sổ đó nha! ^^