PDA

Xem đầy đủ chức năng : [FK] - nEw mEM dey... chÉm nhẹ[FK][NotAvailable]
15-05-2010, 10:18 PM
tỚ mEm mỚi... cÓ gì cHỈ bẢo Nhá - :bitmat:
nẾU mÚn mEEt tớ thÌ Add niCk yH : disSsapearfire.zim_notAvailable :step:

.nhoh2t.
15-05-2010, 10:20 PM
tem ............kaka làm wen bạn, cho thêm thông tin cá nhân đi !!!!!!!!1

[FK][NotAvailable]
15-05-2010, 10:21 PM
name : Zim
Age : 15 [ 95 ]
Hobie : Rap

Long Nhật Quang
16-05-2010, 07:39 AM
chào bạn đến với H2T chúc bạn nhiều niềm vui khi gia nhập

[FK][NotAvailable]
16-05-2010, 08:01 AM
tHanKZ... THục Ra LÀ là đà tug` tham Ja 0j... bỏ h way lại chơi thôi

neokute1410
16-05-2010, 09:17 AM
làm wen với bạn nào. chúc bạn vui vẻ hen.

[FK][NotAvailable]
17-05-2010, 02:17 AM
0h! tHankz kjU...! hY v0.g là thÉ

♥..[KaLjNa]_iTv..♥
17-05-2010, 03:51 AM
oài cách nc of pac' giống 1 ng wen ka lém yk'?)