PDA

Xem đầy đủ chức năng : HUYEN THOAI VE EM tac gia DINH NHAT HANHnhungbi
06-09-2005, 04:44 AM
Đồn răng con gái Đô Lương
Má thơm như nếp nàng hương tháng mười :smioh:
Trăm quan chưa nở nụ cười
Ngàn vàng không với được người thuyền quyên
Yêu chưa/ Đôi lúm đồng tiền
Tình chưa / Ánh mắt nai hiền ngày xưa
Lừa anh ván đã đóng thuyền
Buộc ai bằng mái tóc huyền.... ngày xưa/ :blinking: