PDA

Xem đầy đủ chức năng : ~~nàm quen dzới 4rum tí nak`~~luvq4ever
12-05-2010, 08:51 AM
~~...hello everybody....byebye....~~~

muaquadang
12-05-2010, 08:59 AM
~~...hello everybody....byebye....~~~

Làm quen, gì mà mới vô đã bye bye rồi chài? :D :step:

neokute1410
12-05-2010, 09:07 AM
làm wen với bạn nèo. Bạn cho thêm ít thông tin về mình đi.

be_min_kute171
12-05-2010, 09:37 AM
ohm đúng đấy gt ít đi bít thì mới chào ntn đc chớ.....

Mưa_ Công Chúa
13-05-2010, 10:57 AM
trời sao chua giới thiệu dã chuồn lẹ rồi

.nhoh2t.
13-05-2010, 08:13 PM
trời, chào xong bibi lun, chắc chít con nhà người ta..................