PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hjx ! Men mới hợ xj' mog mấy spam chém nhẹ zùm em (0_0)Ng0xL0ve
03-05-2010, 03:08 AM
http://c.upanh.com/upload/5/1019/SC0.10176868_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/5/1019/LT0.10176947_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/5/1019/CS0.10177028_1_1.jpg
http://c.upanh.com/upload/5/1019/T30.10177118_1_1.jpg
Pùn bùn up chợ mog mấy bạn thôg kãm because I 'm Crazy :turn:

neokute1410
03-05-2010, 06:07 AM
bóc tem nà, tấm đâu nhìn yêu wa' trừng à. Dk nhá em, chúc em đắt khách.

online_love75
03-05-2010, 09:07 PM
ảnh hơi bị bé đấy
nhìn ứ rõ

Ng0xL0ve
05-05-2010, 07:35 AM
Hjx p3' m0j' zo^ dug` an hjp' p3' nha (0_0)

beden0yeu
05-05-2010, 08:22 AM
.... up huỳnh bằng rì mừ cứ bé bé nhẩy.... :rain:......
....sao hem dùng wa đi ih , mọi ngừ ở đây ai cũng dùng này...... www.photobucket.com ..... chất lượng ảnh sẽ tốt hơn đấy nhok.....
... p/s:.... nhok dzìa ăn cơm ih cho lớn.... nhìn bé thía.... :so_funny:.........