PDA

Xem đầy đủ chức năng : ^^yoyo_cici_196
02-05-2010, 06:16 AM
http://c.upanh.com/upload/5/973/TL0.10130751_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/5/973/3L0.10130763_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/5/973/TL0.10130771_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/5/973/5A0.10130781_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/5/973/3L0.10130789_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/5/973/LN0.10130861_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/5/973/ZL0.10130877_1_1.jpg

http://c.upanh.com/upload/5/973/CS0.10130892_1_1.jpg
e hôk xyk nên trông kyh
đừg koá nói e xấu vỳ trông thýa mới gậu :))

Tháng 10
03-05-2010, 01:37 AM
ôi tóc với tai :so_funny:
kute em iu :huglove:

yoyo_cici_196
03-05-2010, 04:18 AM
ôi tóc với tai :so_funny:
kute em iu :huglove:

thanks bạn nhoẹ chìu a2

kang
03-05-2010, 11:09 AM
xấu thế hơ em:chayle:

*:Ngây_Thơ:*
03-05-2010, 11:22 AM
cái mồm đáng ghét nhỉ :cr: hihihi nice pic :D

yoyo_cici_196
04-05-2010, 01:14 AM
xấu thế hơ em:chayle:
trời sih ra đã thýa rụi pít làm sao dk hả a

_clover_
04-05-2010, 01:28 AM
thik kái tóc nhất
đk nak` p3'
!!

yoyo_cici_196
04-05-2010, 02:11 AM
thik kái tóc nhất
đk nak` p3'
!!

thanks nha! chìu mác

Nh0c_yeuanh
05-05-2010, 05:28 AM
hy hỳ cái tóc xù xì trông mà đáng yêu ^^! dk chị nhé :D

yoyo_cici_196
05-05-2010, 05:48 AM
hy hỳ cái tóc xù xì trông mà đáng yêu ^^! dk chị nhé :D

thanks pé nha...................