PDA

Xem đầy đủ chức năng : mìn lè mem mới mong được lèm wen@bi*mat#cua#nang*tho@
22-04-2010, 09:17 PM
hêluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!
mìn lè mem mới mún được mần wen dzới các pạn. em mới dzô nên xin các bậc đàn anh chị nương tay cho em dùm em xin đa tạ.

neokute1410
22-04-2010, 09:57 PM
rón rén, mon men.... Hù à, cho NeO làm wen nào. kaka

oneakai
22-04-2010, 10:02 PM
hêluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!
mìn lè mem mới mún được mần wen dzới các pạn. em mới dzô nên xin các bậc đàn anh chị nương tay cho em dùm em xin đa tạ.

Hề lú, yên tâm đi panj ạ. Hùi tớ vô mới chỉ bị xóa mấy bài thui :rang:. Mần wen nhá:so_funny:

hư vô
23-04-2010, 01:07 AM
Làm quen . Có ai dám ăn híp em đâu mà lo thế em

nhocluoi_93
23-04-2010, 01:25 AM
hi bạn!
bắt tay làm quen bạn nha!
:so_funny::so_funny:

Mưa_ Công Chúa
23-04-2010, 02:08 AM
chào nhé yên tâm ở đây ko lo bị ăn hiếp đâu bạn
cho mình bắt tay làm quen

pecop_bun_nho_anh
24-04-2010, 09:22 PM
chèo pạn mới
dzất dzui dzì đc mần wen dzới pạn
in tâm đi tụi mìn hổng ăn hiếp bạn đâu
bất wá chặng đường cướp vài trăm đôla xài chơi thui có j đâu mà lo khak.....khak.....khak

@bi*mat#cua#nang*tho@
06-05-2010, 01:20 AM
rón rén, mon men.... Hù à, cho NeO làm wen nào. kaka

dzất dzui, lèm wen NeO nhek


Hề lú, yên tâm đi panj ạ. Hùi tớ vô mới chỉ bị xóa mấy bài thui :rang:. Mần wen nhá:so_funny:

dzậy thì mần wen dzới pạn


Làm quen . Có ai dám ăn híp em đâu mà lo thế em

Vân em biks gòi ạk
dzất dzui đc lèm wen

Long Nhật Quang
06-05-2010, 03:49 AM
hêluuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!!!!
mìn lè mem mới mún được mần wen dzới các pạn. em mới dzô nên xin các bậc đàn anh chị nương tay cho em dùm em xin đa tạ.

nhớ để họ tên ra và email ra cho tất cả các bạn làm quen bạn nhé

canhocheo
06-05-2010, 04:42 AM
em cũng là mem mới - xin chỉ bảo thêm

.nhoh2t.
06-05-2010, 04:45 AM
mần wen nào...................hihi cho xin cái lí lịch đi pạn !!!!!!!!

@bi*mat#cua#nang*tho@
06-05-2010, 06:39 PM
mìn dzất dzui dzì đc lèm wen dzới mấy bạn
hi vọng các bạn sẽ giúp đỡ mìn