PDA

Xem đầy đủ chức năng : phươnglinhphuong
17-04-2010, 06:41 AM
http://up.anhso.net/upload/20100417/18/o/anhso-23_0_147570001269505415_preview.jpg
http://up.anhso.net/upload/20100417/18/o/anhso-25_0_200510001269505564_preview.jpg
http://up.anhso.net/upload/20100417/18/o/anhso-26_0_356079001269505415_preview.jpg
http://up.anhso.net/upload/20100417/18/o/anhso-34_0_512313001269505415_preview.jpg
http://up.anhso.net/upload/20100417/18/o/anhso-30_0_516553001269505463_preview.jpg
http://up.anhso.net/upload/20100417/18/o/anhso-35_0_788967001269505505_preview.jpg
http://up.anhso.net/upload/20100417/18/o/anhso-54_0_945126001269505505_preview.jpg

babyneo
17-04-2010, 07:00 AM
...vào box tem cái nào.....^^..đ.k nha bạn..

Sain
17-04-2010, 09:43 AM
mặt tròn và mũm mĩm ghê :D

Mờ Đ.k là cái rì mà nhìu người nói thía nhỉ:jump:

hư vô
17-04-2010, 10:51 AM
Sao xinh thế hở phương .

nhocshokkute
17-04-2010, 10:59 PM
mặt tròn và mũm mĩm ghê :D

Mờ Đ.k là cái rì mà nhìu người nói thía nhỉ:jump:

..là đông khách đó bạn...

...9 pic...

babybaby_kute92
17-04-2010, 11:07 PM
ỒI!
xyh xyh!Kute ghê ta!

linhphuong
18-04-2010, 06:42 AM
cám ơn kạ nhà :P phương lần này là lần 2 mạ chắc chẳng ai nhớ

neokute1410
18-04-2010, 07:10 PM
hì, nhìn giong giống co bé trung hoa ghê ta, Dk nhá

huongduongxanh
18-04-2010, 08:54 PM
mắt xinh :huglove: