PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ em!!!lilazngrl17
03-09-2005, 10:46 AM
Nhớ em!!!

Một lần lỡ tiển đưa nhau
Là đành ôm lấy những đau đớn lòng
Một khi thuyền đã sang sông
Chắc gì nhớ mãi người trông người chờ

Em về trọn vẹn ước mơ
Riêng ta lặng lẽ dệt thơ não hồn
Ta về ta đắp mộ chôn
Một con tim nhỏ ...bềnh bồng --nhựa yêu

Ta về gom hết cô liêu
Mà đem cất giữa từng chiều --gió wa
Ta về gom hết ngọc ngà
Yêu thương ngày cũ gửi wa sông, ...... buồn!

Nước sông thì sẽ về nguồn
Ta sao chẳng được vuông tròn nợ duyên
Em vẫn là em thánh thiện
Trong lòng ta mãi...ko biên giới nào

Kiếp nào ta gặp lại nhau....?
Cho tình yêu được vẹn màu --sắc xưa!!!