PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho Xin Ý Kiến: 5800 hay 5530?kidrobinhood
23-02-2010, 09:59 PM
Hiện giờ mình đâng đi mua 1 cái nokia XM nhưng ko bik chọn cái nào giữa 5800 và 5530 cả. Lên web tham khảo thì web này nói 5800 thường bị lỗi web kia lại nói 5530. Ai đã sài 2 cái rồi cho mình xin ý kiến nên mua cái nào :D

honghanhi88
04-03-2010, 05:38 AM
5800 hay hơn lỗi wed cái con khi?

Rồng Còi
16-04-2010, 08:12 AM
tôi dùng rồi và đang dùng 5530. tóm lại 1 câu dùng cái nào biết nhược diểm cái đó. còn chua dùng thì chịu. nhược điểm 5530 theo tôi dùng thì thấy nhược điểm lớn nhất nếu so 2 cái là 5530 ko co 3g mà 3g bây giờ nó là nhu cầu tât yếu của người dùng dtdd.còn các tính năng khác có thể nói là như nhau hết.

cần bán N5530XM để nâng cấp X6 đây :D