PDA

Xem đầy đủ chức năng : MÃi LÀ Emminhhai_023
02-09-2005, 07:43 PM
Chẳng thể dấu mình trong tiếng khóc
Em vùng dậy đối mặt trong gương
Đôi mắt ấy.
Vẩn những ước mơ thiêng liêng
Dổi mình em không nhận ra em
Cố gọi ve trong nụ cười thách đố
Nổi đắng cay giờ chuyển thành màu chín đỏ
Kí ức đã xanh mầm
Chợt gặp mình thời ngùng ngayar kêu căng
Chiều yên, như thèm tiếng khóc
Em cười vẽ đang rất hiểu
Một khúc ca trong trẻo ngân lên