PDA

Xem đầy đủ chức năng : aj jup' mjnh`gierot_march
31-12-2009, 11:49 PM
mjnh` con` đi học trong lớp có người phải nói là luôn gâp sự với mjnh`, (mà mình cũng chả vừa) nhưng khj nhox gặp khó khăn thj` mjnh` luon jup' đỡ hok bjt' mjnh` co' phải là thjk nhox đó rùi hok zay......