PDA

Xem đầy đủ chức năng : mùa thumadu
03-04-2005, 04:36 AM
có lẽ chẳng bao giờ em quên được mùa thu
cái thời gặp anh để yêu mùa thu từ đó
mùa thu lao xao xác ve rơi lối nhỏ
lá vàng rơi trong nỗi nhớ học trò
mùa thu vẫn mãi thân quen như vòm cây thuở ấy
phố xá của em... lá nhuộm nỗi nhớ anh
xác phượng muộn mằn đỏ như mùa xa cách
mùa thu này anh vẫn xa xôi
em vẫn thường nghĩ về mùa thu đấy thôi
mùa thu của chúng mình thuở ấy
mùa thu vội vàng để rồi em mới thấy
tình yêu đầu vời vợi ánh trăng lên
sẽ còn mãi mùa thu thân quen
mùa thu của tình yêu và nỗi nhớ
sự gặp gỡ và bao nhiêu trăn trở
mùa thu của chúng mình
của anh
trong em