PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bài thơ không có tựa đề....celine_boy1080
31-08-2005, 09:14 PM
(..và các bạn thử đặt tựa đề nhé...)
Người ta khổ vì thương không phải cách
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tùy nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá aiddi mà nhớ ngõ
Đến khi hay gai nhon đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
Những tim không ma tưởng tượng tràn đầy
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi để kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì chen ngõ chật
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào
Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
Không chịu chữa , không chịu lành thứ độc...

---------celine_boy1080--------

...Bài thơ mang nhiều tính Phật giáo. Thật ra bản thân tôi cũng chưa hiểu hết, nhưng tôi thấy có một số câu rất sâu sắc. Các bạn thử đọc và cảm nhận nhé...