PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lịch thi đấu vòng chung kết World Cup 2010Noisy*
12-12-2009, 02:21 AM
Bảng A

http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/bangA.jpg

Bảng B

http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/bangB.jpg

Bảng C

http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/bangC.jpg

Bảng D

http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/bangD.jpg

Bảng E

http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/bangE.jpg

Bảng F

http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/bangF.jpg

Bảng G

http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/bangG.jpg

Bảng H

http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/bangH.jpg

Vòng 1/16

http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/vong116.jpg

Vòng Tứ kết - Bán kết - Chung kết

http://i606.photobucket.com/albums/tt150/DC_pre/tuket_banket_chungket.jpg