PDA

Xem đầy đủ chức năng : pj giờ em đã pik cảm giácleo cây là sao.................!!!!



chukhjcon
07-12-2009, 07:56 PM
sau khj nhiều lần suy nghĩ em đã quyết dịnh nói chiện với t (bạn trai cũ của em)để nói cho rõ mọi chiện thế mà em đã bị t cho leo cây điều mà trước giờ chưa bao giờ xãy ra khi tụi em còn iu nhau.Chính t là người đề nghị có cuộc nói chiện này thế mà..................t chẳng Sr em đến 1 lờicho dù tụi em đã hok còn đj trến con đường nhưng mà dù sao thì t cũng ko nên làm như vậy với em.Con trai thật là khó hiểu t đã có bạn gái mới nhưng vẫn nhờ bạn bè hỏi thăm cuộc sống mới của em vẫn wan tâm đến em, đã nún nói chiện với em nhưng mà khj em đã quyết định nói chiện thì t lại biến mất như vậy là sao ?T làm tất cả những điều đó có nghĩ đến cảm giác của em k0 em cũng đang rất bùn vì chiện của 2 đứa:timvo: