PDA

Xem đầy đủ chức năng : giải giúp em một số bài toán ! em xin cám ơn!hungmapdr
06-12-2009, 12:15 AM
1) Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh AB, AC, BC lần lượt là 6; 8; 10. Gọi O là trung điểm của BC. Số đỉnh của tam giác nằm ngoài đường tròn (O; 6) là:
A.1
B. 2
C. 3
D. 0
2) Cho đường thẳng (d): y=2x-1 và hai điểm A(- 2; 0), B(0; ). Để AB song song với (d) thì m=?
3) Để ba đường thẳng x+y=1 ;x-y=1 và 2mx + (m-1)y=m+3 đồng quy thì m =?
4) Hai cạnh AB và AC của một tam giác cân tại A lần lượt nằm trên đường thẳng y=3x+5 và ,y=ax + b cạnh BC nằm trên trục hoành. Đỉnh A có hoành độ 1. Khi đó b=?
5) Để ba đường thẳng 2x+0y=-4 ; 3x+2y=6 và mx+(2m-1)y=4 đồng quy thì m =?
6)Biết đường thẳng ax + by + c = 0 là đường phân giác của góc phần tư thứ nhất thì các hệ số của nó có thể là trường hợp nào trong các trường hợp sau ?
A. a = 1; b = 1; c = 0
B. a = 1; b = 0; c = - 1
C. a = 1; b = - 1; c = 0
D. a = 0; b = - 1; c = 1
7) Cho các điểm A(3; 0), B(4; 0), C(0; 4), D(0; 3), E(0; - 3), F(0; - 4). Đường thẳng nào dưới đây là đồ thị hàm số y= (4x-12):3 ?
A. Đường thẳng (AC)
B. Đường thẳng (BD)
C. Đường thẳng (AF)
D. Đường thẳng (BE)
8) Cho các điểm A(3; 0), B(4; 0), D(0; 3). Vẽ hình chữ nhật OBHD. Phương trình đường thẳng qua A và song song với OH là y=ax+b với a+b bằng:
A. -2
B. -3:2
C. -1
D. 0
9)Cho hình vuông ABCD cạnh 6cm. M và N là hai điểm lần lượt trên cạnh AB và AD sao cho BM = 2cm, DN = 3cm. Diện tích tam giác CMN = ? .
10) Hàm số y=(mbình - 2)x + 3 đồng biến trên khi và chỉ khi:
A. m>căn2
B. |m|>căn 2
C. m< - căn 2
D. m#+- căn 2

XxDeVuong9xX
06-12-2009, 02:32 AM
Câu1: D. Vì AO=OB=OC= 5cm đều thuộc đg tròn
2. m=4. Ta có vecto BA(2,m). (d): 2x-y-1=0 => vec tơ Chỉ phương của (d) n( 1,2) => 2/1=m/2 => m=4

tiểu_muội_muội
06-12-2009, 02:47 AM
1.D:0
tam giác vuông mà em :D. Nội tiếp đường tròn thì đường kính là cạnh huyền đó :D

2. Câu này viết PT đường thẳng AB ra. 2 đường thẳng song song <=> a=a' và b#b' đó :D
em cứ đem toạ độ thế vào, rồi giải hệ, tìm a,b theo m rồi giải như chị nói phía trên là ok thôi :D. Chị ko có t/g ngồi giải ra đc :D

3. Chuyển y sang 1 bên rồi cho đường thẳng (đt) 1 cắt đt 3 => tìm ra m1
tiếp tục cho đt 2 cắt đt 3 rồi tìm ra m2
cho m1 giao với m2 sẽ ra m :D.
4. BC nằm trên trục hoành nên B,C đều có hoành độ là 0
thế y=0 vào pt (1) tìm đc x=> tìm đc toạ độ điểm B rồi nhé :D
thế tiếp y=1 vào pt (1) tìm được x tiếp => tìm đc toạ độ điểm A nhé :D
Do tam giác ABC cân mà có tọa độ A rồi, toạ độ B rồi, chắc em sẽ tìm đc toạ độ C há :D
Rồi, thế lần lượt toạ độ của A,C vào pt (2) em sẽ ra 1 hệ mới, giải hệ tìm ra a,b :D

5. Bài này dễ hơn bài trên nữa, (1) thì thành pt x=a (4) (a là hằng số, tự tìm nhé em :D) rồi thế (4) vào (3) là ra m. (1) luôn luôn cắt (2) rồi đó :D. Hình như bài trên cũng thế :D. Em nói thêm câu (1) luôn cắt (2) là ok.

6. Đường phân giác thì x=y, thế vào giải ra mà :D, và phải nhớ là đi qua góc phần tư thứ I thì đồng biến hay nghịch biến để loại bớt a nhé. Chắc em biết góc phần tư thứ I là chỗ nào rồi phải ko, nhớ tí lí thuyết là ra cả mà :d

7. Bài này làm theo cách truyền thống đi :sr:...thế toạ độ vào coi cái nào bằng :sr:
Sẽ chỉ có 2 điểm thoả mãn thôi :D

8. Viết phương trình đt OH. Toạ độ điểm O ấy, hoành độ của nó là = hoành độ của điểm D, còn tung độ = tung độ điểm B (coi lại coi chị có lộn ko) còn điểm H thì tương tự :D
gọi ptđt qua OH là y=a'x+b'
thế toạ độ 2 điểm này vào, giải hệ ra a,b
còn đường thẳng qua A // OH thì em tự giải thử coi :D


p/s: Các đường thẳng, pt 1, 2, 3 chị viết theo thứ tự em viết nhé :D
Chắc em học lớp 9 phải ko :D
Chị nghĩ là mấy bài này trong chương trình cả đấy, gáng nha :D
À, mà bạn chị cũng thích Ji Hoo, tên thật là Kim Hun Joong thì phải :huglove:

hungmapdr
06-12-2009, 03:46 AM
trời chị nói như thế thì em còn mơ hồ lắm
chị có thể giải ra kết quả luôn cho em dc không?
anh chị nào giải giúp em thì ghi luôn kết quả cho em cũng dc

casper
06-12-2009, 04:34 AM
trời đất , hướng dẫn cụ thể đến cỡ đó rùi mà còn nhác thế vào :so_funny: làm đi em , cho nó quen :hihi: cố lên

hungmapdr
06-12-2009, 08:15 AM
khó hiểu lắm anh à, em đọc ko hiểu nên mới hỏi kĩ hơn

XxDeVuong9xX
07-12-2009, 10:58 PM
Bài 1:
Để ý bộ số 6,8, 10 thoả mãn định lý Pytago ( 6^2 + 8^2 = 10^2)
do đó tam giác ABC đã cho vuông tại A, do vậy cả 3 đỉnh của tam giác này nằm trên đường tròn (O,BC/2) hay là (O,5), với O là trung điểm BC.Chính vì thế số đỉnh nằm ngoài đường tròn (O,6) là 0 => đáp án D

Bài 2: Để AB song song với (d): y= 2x-1 thì ptrình AB phải có dạng y=2x+a
Mặt khác AB đj qua A(-2, 0) nên toạ độ A thoả mãn phương trình AB
<=> 0= -4+a <=> a=4
Khi đó ptrình AB là y=2x+4
B cũng thuộc AB nên toạ độ B thoả mãn ptrình AB
<=> m= 4
Bài 3:
gọi (d1): x+y=1
(d2): x-y=1
(d3): 2mx+ (m-1)y= m+3
Giao điểm của (d1) và (d2) là A(1, 0)
Muốn 3 đường này đồng quy thì (d3) phải đj qua A, nghĩa là toạ độ A thoả mãn phương trình đường thẳng d3
<=> 2m=m+3 <=> m=3

Tương tự với bài 5 ta cũng có giá trị m cần tìm

Bài 4:
Gọi toạ độ Điểm A là (1, t),A thuộc đthẳng AB:y= 3x+5 => toạ độ A thoả mãn phương trình AB <=> t =8
=> A( 1; 8)
A cũng thuộc AC nên toạ độ A thoả mãn ptrình đường thằng AC
<=> 8= a+b (1)

Mặt khác BC thuộc trục hoành nên ptrình đường thẳng BC là y=0
Toạ đổ điểm B là nghiệm của hệ gồm 2 pt: y=0 và y= 3x+5
Do đó B( -5/3 ;0)
Tam giác ABC cân tại A , toạ độ trung điểm I của BC là ( 1,0) => toạ độ điểm C là (11/3;0).
C thuộc đường thẳng AC nên toạ độ C thoả mãn ptrình AC
<=> 0= 11a/3 +b (2)
Từ (1) và (2) ta có b= 11

Bài 6
Góc phần tư thứ nhất của hệ toạ độ Oxy là góc phần tư nằm ở phía trên, bên phải.Các điểm nằm trên đường phân giác của góc phần tư này đều thoả mãn y= x <=> x-y =0
Vậy a=1 , b= -1 và c= 0 => đáp án C

Bài 7:
ĐTHS y= (4x-12)/3 hay y+ 4=4x/3

Trong các điểm đã cho, 2 điểm nào thoả mãn phương trình của ĐTHS thì đường thẳng nối 2 điểm đó chính là đường biểu diễn ĐTHS
Dễ thấy 2 điểm đó là A và F
Vậy đáp án đúng là đáp án C


Bài 8:
Dễ dàng xác định được toạ độ điểm H( 4,3)
Phương trình đường thẳng OH là y= 3x/4
Phương trình đường thẳng d song song với OH có dạng y=3x/4 + b => a= 3/4
Mặt khác d lại đj qua A(3,0) do đó toạ độ A thoả mãn phương trình đường thẳng d <=> 0= 9/4 +b <=>b= -9/4
Do đó a + b= -3/2 => đáp án B

hungmapdr
11-12-2009, 01:12 AM
em rất cảm ơn anh ok men

úi thế còn bài 9 và 10 nữa anh
giúp thì giúp cho trót

tiểu_muội_muội
12-12-2009, 06:54 AM
em nên tự làm, mắc chỗ nào thì hỏi, chứ sao học thụ động thế đc :D
@casper: cái sig :D, có phải nai của h2t hông ta :bay:

hoahongxanh_kute
15-12-2009, 08:28 AM
Toán lớp 9 là đơn jản nhất đấy vì thế nên e tự làm đj. Pàj nào khó wá thì post lên mấy a ch xem cho chứ những pàj dễ như vậy mà cũng p0st lên là lần sau ko aj làm cho e nưã đâu

hoangtuxusuongmu
17-12-2009, 03:16 AM
hoc qua roi thi thay no don jan, chu ngươi dang hoc thi phai thay kho thụi

hungmapdr
26-12-2009, 01:22 AM
hoangtuxusuongmu, anh nói thế có lý lắm

gierot_march
29-12-2009, 08:16 PM
9/ thj` ta ve hjnh` ra sẽ thấy ah` ta có S CMN= S ABCD - S AMN -S MBC-S NDC. ta tìm được vì tấ cả là hjnh` vuông và hjnh` chữ nhât..ok

10/ ta có a= m^2-2 hàm số đồng biến khi a>0 => m^2 - 2 >0 giãi ta dc B. |m|>căn 2 ( căn haj vế )