PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thân hơn một người bạnThe King of Baby
30-08-2005, 10:32 PM
Một người bạn thân
Có thể đổi bộ mặt nhăn nhó
Thành bộ mặt tươi cười
Khi bạn buồn phiền

Một người bạn thân
Sẽ cảm thông
Những nỗi gian nan của bạn
Và sẵn sàng giúp bạn

Một người bạn thân
Sẽ luôn chia xẻ
Những giấc mơ thầm kín của bạn
Bởi vì họ quan tâm đến bạn

Một người bạn thân
Còn đáng giá hơn vàng bạc
Cho tất cả tình thương
Mà con tim có thể chất chứa.


--- oOo ---

:3nhay: :3nhay: