PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lenovolaicuong
08-11-2009, 09:10 PM
http://i930.photobucket.com/albums/ad149/Hakay87/S700-1.jpg
http://i930.photobucket.com/albums/ad149/Hakay87/X1m-2.jpg
http://i930.photobucket.com/albums/ad149/Hakay87/P580-1.jpg
http://i930.photobucket.com/albums/ad149/Hakay87/P80-1.jpg
http://i930.photobucket.com/albums/ad149/Hakay87/E218-1.jpg
http://i930.photobucket.com/albums/ad149/Hakay87/E228-1.jpg
http://i930.photobucket.com/albums/ad149/Hakay87/i300-1.jpg
http://i930.photobucket.com/albums/ad149/Hakay87/A310-2.jpg
http://i930.photobucket.com/albums/ad149/Hakay87/A330-1.jpg