PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa Xấu hổceline_boy1080
30-08-2005, 02:14 AM
Có một điều làm tôi trăn trở
Bao ngày rồi cắt nghĩa chẳng ra
Rồi sớm ấy tôi thấy một loài hoa
Người đời gọi là hoa Trinh nữ
Mỗi lúc bướm ong về bên hoa tình tự
Hoa lại thẹn thùng khép lá tương tư
Tôi hỏi gió : " Hoa ngủ đấy ư ?"
Gió thì thầm bảo rằng : Hoa Xấu hổ !.

--------celine_boy1080---------