PDA

Xem đầy đủ chức năng : Những chú dế rất bình dân của LENOVO!namchoon
06-11-2009, 02:39 AM
Những chú dế rất bình dân của LENOVO!
E218 zế bình dân nhất hãng!
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/E228.jpg

E228 phong cách trượt rất nam tính...!
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/E228.jpg

A330 dạng thanh với tông màu nâu SOCOLA mang lại sự ngọt ngào!
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/d6.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/d5.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/d1.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/d2.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/d3.jpg

A310 cao cấp hơn 1 xí ,thix hợp cho phái nữ, nhất là TEEN!
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/q6.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/q5.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/q1.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/q4.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/q2.jpg
http://i792.photobucket.com/albums/yy203/namchoon/q3.jpg