PDA

Xem đầy đủ chức năng : "Đúng" Hay "Sai"_sailamvanlaanh
09-10-2009, 03:01 AM
BH đọc trong mấy cái ngụ ngôn của người Việt Nam, thấy có 2 câu thơ này ý nghĩa thật khó phân giải. Nửa đúng mà nửa sai, vậy mấy bạn chị em cho BH biết là đúng hay sai nhen ... Rồi cho BH chút giải thích luôn nhá ....

"Lẳng lơ chết cũng ra ma ..
Chính chuyên chết cũng khiên ra ngoài đồng .."

:step:

Chim Tu Hú
09-10-2009, 06:24 AM
hên xui, cứ chiêm nghiệm đi là biết

whitemouse108
09-10-2009, 08:49 AM
Lên google mà tìm trên có sẽ có câu trả lời đầy đủ cho bạn hơn là ở đây.

phonglinh709
09-10-2009, 10:25 AM
Lên google mà tìm trên có sẽ có câu trả lời đầy đủ cho bạn hơn là ở đây.
TUI thấy ở yahoo có cả ông bụt sang đấy tim chắc ăn hơn đấy cho google chưa chắc có dâu :so_funny::so_funny::so_funny::so_funny::santa3::s anta3: